Lotnisko Chopina – państwowe przedsiębiorstwo tajne przez poufne

Warsaw_Frederick_Chopin_Airport_Baggage_claim_01

źródło: Wikipedia

Na początku lipca zdecydowałem się skorzystać z przysługującego mi prawa dostępu do informacji publicznej i sprawdzić na jakich zasadach możliwe jest ograniczenie konkurencji i swobody wyboru przewoźnika drogowego pod Terminalem A (Przyloty) na Lotnisku Chopina, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Pod koniec czerwca na lotnisku wprowadzono całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju na ogólnodostępnych nitkach dojazdowych C i D (czyli 3 i 4 nitka) pod terminalem przylotów. Zakaz taki wprowadzony przez podmiot publiczny jest w mojej ocenie ograniczeniem konkurencji i wolności wyboru przewoźnika, z którego usług transportowych chcielibyśmy skorzystać po wylądowaniu. Ponadto na tych pasach nie jest też możliwy odbiór przez znajomego lub członka rodziny, nawet gdyby miało to oznaczać zatrzymanie się na minutę, aby spakować bagaże.

Na pasach przy wyjściu z hali przylotów zatrzymywać się mogą, poza komunikacją miejską czy busami dojazdowych (shuttle bus), wyłącznie uprzywilejowane taksówki, zrzeszone w jednej z trzech korporacji rekomendowanych przez Lotnisko Chopina. Zatrzymywanie się innych pojazdów możliwe jest wyłącznie na parkingach: godzinowych i dobowym, na które wjazd jest płatny. Co ciekawe rzecznik Lotnisko Chopina w komentarzu dla Fly4free  powiedział nieprawdę. Z odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej wynika, że na lotnisku nie ma możliwości 15 minutowego bezpłatnego parkingu.

13872743_1125677740853223_5432420680717294364_n

O co jeszcze poza cenami parkingu zapytałem Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”? Przede wszystkim o umowy jakie właściciel portu lotniczego podpisał z trzema korporacjami taksówkarskimi. Niestety Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” odmówiło udostępnienie tych umów tłumacząc się tajemnicą przedsiębiorstwa. To co zostało mi udostępnione to opis tych umów, z którymi każdy czytelnik może się zapoznać.

Uważam, że jest absurdem możliwość ukrywania przez przedsiębiorstwa państwowe, będące w końcu własnością nas wszystkich, tego typu informacji, czyli zapisów umów dot. działalności dodatkowej (stanowiącej niewielki ułamek przychodów lotniska). Warto podkreślić, że mówimy o przedsiębiorstwie, które działa na rynku z bardzo ograniczoną konkurencją (lotniska). Trudno mi sobie wyobrazić w jaki sposób ujawnienie tych umów mogłoby osłabić pozycję Lotniska Chopina względem innych lotnisk w regionie. Poza tym Lotnisko Chopina mogło utajnić np. samą kwotę w umowie jaką otrzymało / otrzymuje od korporacji taxi. Mi przede wszystkim chodziło o sprawdzenie czy na mocy umowy podmiot publicznych zobowiązał się do ograniczania konkurencji prywatnych przewoźników pod terminalem.  To do czego doszło to de facto ukrywanie informacji przed właścicielami i uniemożliwienie obywatelom sprawowania kontroli właścicielskiej.

Niestety ze względów na szereg innych obowiązków zawodowych nie byłem w stanie podjąć dalszych kroków prawnych w tej sprawie i przepadł mi termin, aby zaskarżyć decyzję Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Tak bywa w sytuacjach kiedy jednostka mająca masę innych zobowiązań życiowych i zawodowych chce zmierzyć się z dużym publicznym podmiotem… Ale warto to robić!

Ponadto cały czas nie otrzymałem dokumentacji dot. przetargu w którym trzy korporacje taxi zapewniły sobie dostęp do postoju pod terminal. W tej sprawie skieruję do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” kolejnego maila. Zamierzam dalej walczyć o otrzymanie tych dokumentów, albo co najmniej o formalną odmowę ich udostępnienie. Dziwi mnie, że Lotnisko Chopina chce nadal w ten sposób „budować” swój wizerunek.

Jeżeli innym pasażerom, podobnie jak mi, nie podoba się taka postawa Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i Lotniska Chopina jest kilka rzeczy, które możemy wspólnie robić.

1. Wyrażać swoje krytyczne opinie na profilu na Facebooku i w innych kanałach w mediach społecznościowych Lotniska Chopina. Szkodliwe działania, w tym przypadku ograniczanie konkurencji i utajnianie umów przez firmę państwową, powinny być regularnie piętnowane.

2. Bojkotować taksówki trzech firm, które mają podpisaną umowę z Lotniskiem Chopina (czyli taksówki obecne na postoju przy wyjściu z „Przylotów”).  Dla ułatwienia przykładowe alternatywny – sam korzystam z niektórych z nich, a poszczególne firmy / kierowcy informują klientów gdzie mogą ich legalnie odebrać (kolejność alfabetyczna):

3. Wspierać ideę prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Fakt, że  przedsiębiorstwo to uznaje, że może chować się za „tajemnicą przedsiębiorstwa” przez obywatelami, czyli właścicielami, to kolejny dowód dlaczego nie ma potrzeby by było ono państwowe. Prywatne lotniska są możliwe i znajdują się w wielu krajach m.in. prywatyzacji lotnisk dokonano w Wielkiej Brytanii. Prywatyzacja ma też szereg innych korzyści np. mniej prywaty, jak pisał ostatnio na Blogu Obywatelskiego Rozwoju prof. Leszek Balcerowicz.

4. Każdy z Was może też zapytać o ww. umowy korzystają z tego wzoru – może Lotnisko Chopina okaże się dla Was bardziej przejrzyste w swojej działalności? Albo uda się Wam zmierzyć z Lotniskiem Chopina przed sądem? A może chcecie zapytać Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” o coś innego? Warto pytać. Jeśli dostaniecie jakąś ciekawą odpowiedź to proszę o maila – chętnie o tym napiszę.

Nie pozostawajmy bierni na działania podmiotów publicznych, które boją się jawności.

Czy wojny są nieuchronne? – posłowie do książki Toma Palmera

8c5-czy-wojny-sa-nieuchronneTom Palmer i pozostali autorzy tej książki w przekonywujący sposób pokazali w jaki sposób należy zmodyfikować popularną łacińską maksymę „si vis pacem, para bellum”, a więc „jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny”. Główny przekaz książki Toma Palmera jest bowiem taki, że jeśli naprawdę chcemy pokoju powinniśmy przede wszystkim skupić się na promocji i wzmacnianiu wolności gospodarczej, handlu międzynarodowego i wzajemnej współpracy osób, przedsiębiorstw i państw. Wojny kosztują, a wraz z globalizacją i rosnącą wartością wymiany handlowej na świecie koszty potencjalnych konfliktów są jeszcze wyższe, a utracone korzyści z międzynarodowych przepływów towarów i usług mogą znacząco przewyższać wydatki na karabiny, czołgi czy samoloty. Z kolei pokój stwarza otoczenie, w którym zdecydowanie łatwiej o poprawę warunków życia w oparciu o produktywne zachowania takie jak praca, przedsiębiorczość, handel czy inwestycje. Oczywiście są grupy, które korzystają na interwencjonizmie wojskowym i handlowym (a więc protekcjonizmie), takie jak przedsiębiorstwa z chronionych sektorów czy część przemysłu zbrojeniowego. Te często ukryte koszty przywilejów dla wybranych ponosi większość podatników oraz konsumentów, co sprawia, że należy je ujawniać i piętnować.

Czytaj dalej

Piwo nad Wisłą? Apelacja i nadchodzący wyrok sądu II instancji

Już 6 października 2016 r. o godz. 14:30 w sali 352 Sądu Okręgowego w Warszawie (Al. Solidarności 127) sąd wyda ostateczny wyrok w sprawie Marek Tatała przeciwko policji. Zgodnie z zasadą jawności postępowania karnego postępowanie sądowe (rozprawa) odbywa się jawnie i mogą brać w nim udział publiczność oraz media do czego zachęcam. Rozprawa odwoławcza przed sądem II instancji miała miejsce 28 października, ale sąd ze względu na zawiłość sprawy odroczył wydanie wyroku. Z kolei sąd I instancji uznał mnie winnym spożywania alkoholu na ulicy, ale odstąpił od wymierzenia kary – wyrok i uzasadnienie z dnia 19 kwietnia br. możecie przeczytać tutaj.

WYROK 2 final
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazuje się spożywania alkoholu na ulicach, w parkach i na placach. W ustawie nie ma jednak mowy o brzegu rzeki. Takim brzegiem są betonowe schody nad Wisłą w Warszawie, oficjalnie część śródlądowych wód powierzchniowych (zgodnie z rejestrem gruntów). Czy schody te są ulicą? Moim zdaniem nie, co potwierdza szereg dowodów. Więcej o akcji „Legalnie nad Wisłą” przeczytacie na tej stronie.

Jesteście ciekawy jakie argumenty znalazły się w apelacji do wyroku Sądu Rejonowego, który zaskarżyłem w całości, wnosząc o uniewinnienie? Jak możemy przeczytać w apelacji:

„Mając na uwadze powyższe uchybienia, oczywistym jest, iż stan faktyczny ustalony przez Sąd meriti jest błędny, gdyż w chwili czynu obwiniony Marek Tatała nie znajdował się na ulicy lecz na Bulwarze Flotylli Wiślanej, a konkretnie na betonowych schodach, stanowiących część koryta rzeki i będących odrębnym przedmiotem własności niż pas jezdni i przylegające do niego chodniki. Nie może być tym samym mowy o wypełnieniu przez obwinionego znamion czynu zabronionego, toteż powinien on zostać uniewinniony”.

Orzeczeniu sądu I instancji zarzuciłem:

  • obrazę prawa procesowego, mającą bezpośredni wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.w. poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów i dowolną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego;
  • obrazę prawa procesowego, mającą bezpośredni wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 5 § 2 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.w. poprzez naruszenie zasady in dubio pro reo [w razie wątpliwości - na korzyść oskarżonego - przyp. autora]

Pewnie wielu Czytelnikom niewiele mówią te wszystkie artykułu dlatego zachęcam do lektury całej apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście.

Sprawa zaczęła się od nieprzyjętego przeze mnie mandatu 23 lipca 2015 r. o czym więcej możecie przeczytać tutaj. Teraz zbliża się jej finał. Liczę na korzystny wyrok i uniewinnienie. Mam też nadzieję, że już niebawem będziemy mogli w sposób legalny i odpowiedzialny napić się wspólnie piwna nad Wisłą. Trzymajcie kciuki!

Nie chcę by państwo zmuszało mnie do drukowania ulotek dla ONR

źródło: Wikipedia

W czerwcu łódzki sąd rejonowy skazał nieprawomocnie drukarza, który odmówił wydrukowania ulotek organizacji LGBT. Powodem decyzji drukarza była jego niechęć do osób homoseksualnych. Wyrok został wydany w trybie nakazowym, a więc nie na rozprawie i zgodnie z informacjami pojawiającymi się w mediach został zaskarżony, a więc za jakiś czas czeka nas rozprawa w tej sprawie przed sądem pierwszej instancji. Sprawa wzbudziła spore emocje i wywołała wiele komentarzy – zarówno ze strony organizacji LGBT, jak i organów publicznych takich jak Ministerstwo Sprawiedliwości (krytyka wyroku sądu) czy Rzecznik Praw Obywatelskich (obrona decyzji sędziego i krytyka zachowania drukarza).

Nie zamierzam oceniać wyroku sądu, ani podstawy prawnej ukarania drukarza – zobaczymy jaki wyrok zapadnie przed sądem pierwszej instancji. Niemniej jednak uważam, że jeśli w Polsce istnieją przepisy pozwalające karać prywatnych przedsiębiorców za odmowę sprzedaży towarów czy świadczenia usług z dowolnego powodu, to są to przepisy szkodliwe, nadmiernie ograniczające naszą wolność. W tekście tym odnoszę się też do stanowisk różnych stron sporu.

Czytaj dalej

Lotnisko Chopina ogranicza konkurencję przewoźników

źródło: Wikipedia

źródło: Wikipedia

Jak informuje na swojej stronie internetowej Lotnisko Chopina, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, od  29 czerwca br. wprowadzony zostaje całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju na ogólnodostępnych nitkach dojazdowych C i D (3 i 4 nitka) przy „Terminalu A – Przyloty”. Co w praktyce oznacza taki zakaz? To ograniczenie konkurencji i wolności wyboru przewoźnika, z którego usług transportowych chcielibyśmy skorzystać, po wylądowaniu na tym lotnisku. Na tych pasach nie będzie też możliwy odbiór przez znajomego lub członka rodziny, nawet gdyby miało to oznaczać zatrzymanie się na minutę, aby spakować bagaże.

Na pasach przy wyjściu z hali przylotów zatrzymywać się będą mogły teraz, poza komunikacją miejską czy busami dojazdowych (shuttle bus), wyłącznie uprzywilejowane taksówki,zrzeszone w jednej z trzech korporacji rekomendowanych przez Lotnisko Chopina. Zatrzymywanie się pozostałych pojazdów możliwe będzie wyłącznie na parkingach: godzinowych P1, P3 oraz dobowym P4, na które wjazd jest płatny – najniższe stawki za 30 min. zaczynają się od 4-5 zł.

Czytaj dalej

Wyrok i uzasadnienie ws. alkoholu „Leglanie nad Wisłą”

W dniu dzisiejszym odebrałem wyrok wraz z uzasadnieniem w sprawie spożywania alkoholu (piwa) nad brzegiem Wisły w Warszawie na tzw. schodkach nad Wisłą. Sąd uznał mnie winnym popełnionego wykroczenia, ale jednocześnie odstąpił od wymierzenia kary. O sprawie możecie przeczytać więcej w zakładce „Legalnie nad Wisłą„. Dlaczego sąd uznał, że betonowe schody oraz nadwiślański bulwar są ulicą, na której nie można spożywać alkoholu zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? Zapraszam do lektury – wyrok i uzasadnienie. możecie pobrać tutaj.MT_Legalnie nad Wisla 1

Czytaj dalej

„Krowarzywa” muszą zostać! Po proteście lewicy przeciwko ludziom pracy.

Wczoraj trwał kolejny dzień konfliktu wokół wegańskiej burgerowni „Krowarzywa”. We wtorek napisałem o tym jak ten spór pomiędzy kilkoma pracownikami i pracodawcą może negatywie wpłynąć na konsumentów i pozostałych pracowników. Z zainteresowaniem zapoznałem się z oświadczeniami osób pracujących w lokalach przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie i przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.

IMAG1900Pracownice i pracownicy lokalu przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie napisali m.in.:

„Otóż wcale nie jest tak, jak się to przedstawia. Zabieramy głos, ponieważ jest nam przykro, że padliśmy ofiarą oszczerstw ze strony mediów i w ramach gestu solidarności z naszymi pracodawcami, z którymi mamy dobre relacje i nie czujemy z ich strony żadnej presji”.

Z kolei zespół krakowski w swoim liście napisała m.in.:

„Tym oświadczeniem chcielibyśmy wyrazić solidarność z Nimi [właścicielami – przyp. autora]. W dzisiejszych czasach liczy się opinia w Internecie, ilość gwiazdek i like’ów. Niestety mało kto w sposób rzetelny dociera do prawdziwych informacji. Tak też się stało w przypadku naszej Firmy i jej Właścicieli, dlatego dementujemy wszystkie plotki i wyssane z palca nowinki, jakoby działa nam się w pracy jakaś ogromna krzywda”.

Pokazuje to dobre relacje między większością pracowników a pracodawcą. Pracownicy, którzy pomimo presji (a czasami wręcz słownej agresji) kilku lewicujących organizacji i ich sympatyków potrafią stanąć w obronie swojego miejsca pracy to duża wartość.

Taka pozytywna reakcja większości pracowników „Krowarzyw” nie wszystkim się spodobała. Grupka protestujących, która wczoraj wybrała się pod lokal przy ul. Marszałkowskiej wyzywała ich od „łamistrajków” i zdrajców.

Czytaj dalej

Przeciw uciskowi wegańskich konsumentów, czyli o proteście w „Krowarzywa”

źródło: Krowarzywa (Facebook)

źródło: Krowarzywa (Facebook)

Wczorajszy dzień wypełniła afera związana z protestami w „Krowarzywa”, jednej z wegańskich burgerowni w Warszawie. Ze względu na chaos informacyjny i brak możliwości weryfikacji oficjalnych dokumentów, nie wnikam w stan prawny całej sytuacji. Jeśli doszło do naruszenia prawa przez którąś ze stron (np. niezgodnego z prawem zwolnienie pracownika czy niezgodnej z prawem okupacji lokalu) to zarówno pracownicy, jak i pracodawca, mają prawo dochodzić swoich praw przed sądem, który ma szansę dokonać rzetelnej oceny sytuacji prawnej. Oczywiście mogą się też porozumieć między sobą i dojść w tym sporze do kompromisu. To co widzimy na profilach w mediach społecznościowych to jak na razie walka słowa przeciwko słowu. Jak rozumiem w burgerowni zainstalowano niedawno monitoring, który nie odpowiada pracownikom (dlaczego boją się nadzoru pracodawcy i dbania o bezpieczeństwo w knajpie?). Być może jednak nagrania mogą pomóc ustalić jakie były fakty i kto w całym tym  sporze ma rację.

Na profilu Inicjatywy Pracowniczej na Facebooku możemy zapoznać się z postulatami pracowników. Domagają się godnych (tzn. wyższych) płac, umów o pracę, przywrócenia do pracy zwolnionego pracownika, uznania związku zawodowego i likwidacji monitoringu. Realizacja większości z tych postulatów oznacza wzrost kosztów osobowych, a to z kolei może łatwo doprowadzić do podwyżki cen.

Czytaj dalej

Nasza demokracja – relacja z PDF 2016

IMAG6662

Jakub Górnicki rozpoczyna PDF 2016

„Internet miał przynieść komunikacyjną rewolucję. Połączyć nas na wszelkich możliwych płaszczyznach. I tak się stało: coraz więcej rzeczy jest ze sobą powiązanych, ale czy Internet łączy też nas – ludzi?” W ten sposób zaczynała się zapowiedź tegorocznego Personal Democracy Forum zorganizowanego przez porozumienie „Fundament”. Konferencja ta odbyła się w miejscu niezwykle ważnym dla polskiej wolności – w Gdańsku, na terenie Stoczni, w otwartym już w XXI w. Europejskim Centrum Solidarności. To doskonała przestrzeń do rozmów o demokracji, wolności, solidarności, dialogu, przejrzystości czy dostępie do informacji publicznej. Była to też dobra okazja do poznania osób z różnych kręgów świata organizacji pozarządowych, wymiany argumentów, momentami burzliwych dyskusji, ale też uczenia się wzajemnie od siebie. Wiele narzędzi czy sposobów działania organizacji pozarządowych ma bowiem charakter uniwersalny i może być skutecznie wykorzystywana, dostosowywana czy doskonalona przez innych. Oto moja subiektywna relacja z tego wydarzenia i jego najciekawszych momentów.

Czytaj dalej

Młodzi walczą o wolność – konferencja ESFL w Pradze

PalmerWalka o wolność to niezwykle ważne zadanie i ktoś musi to robić – powiedział na zakończenie konferencji European Students for Liberty Tom G. Palmer. Większość spośród tysiąca uczestników piątej kontynentalnej konferencji ESFL to osoby już teraz w tę walkę mocno zaangażowane. Students for Liberty, organizacja zrzeszające wolnościowych studentów (i nie tylko) z całego świata, każdego roku rośnie w siłę i coraz sprawniej realizuje misję o jakiej mówił dr Palmer. Po dwóch edycjach w Leuven w Belgii i w Berlinie w Niemczech, tym razem uczestnicy konferencji pojawili się w czeskiej Pradze.

Program tegorocznej konferencji był niezwykle rozbudowany. Poza wystąpieniami głównych gości można było posłuchać krótkich przemówień, paneli dyskusyjnych, wziąć udział w warsztatach czy dyskusjach. Była nawet wycieczka fotograficzna po stolicy Czech oraz możliwość wyjazdu na strzelnicę. Często w jednym momencie było do wyboru kilka aktywności, więc o konferencji piszę przede wszystkim z perspektywy własnej ścieżki uczestnictwa.

Już na samym początku miałem okazję posłuchać ciekawej prezentacji Chrisa Snowdona (Institute of Economic Affairs) poświęconej europejskiemu Nanny State Index.

Czytaj dalej