Tajny urzędnik państwowy – nowa funkcja w administracji publicznej?

Najpierw złożyłem w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wnioski o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Listy wszystkich autorów (imię, nazwisko, reprezentowane ministerstwo)  przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego pt. „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu” upublicznionego w czerwcu 2013 r.

2. Informacji czy w pracach nad wymienionym w pkt. 1 przeglądem brały udział osoby spoza Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów

W odpowiedzi dowiedziałem się, że przegląd opracowali „pracownicy MF i MPiPS”. Nieusatysfakcjonowany taką odpowiedzią złożyłem wnioski po raz kolejny, aby sprecyzowano kim są Ci tajni urzędnicy, którzy w pseudo-naukowy sposób próbują argumentować skok na oszczędności zgromadzone w II filarze.

Polecam cały tekst, w którym ostrzegam przez anonimową próbą nacjonalizacji oszczędności emerytalnych Polaków. Do pobrania wraz ze wszystkimi wnioskami i odpowiedziami ze strony Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *