Miesięczne archiwum: luty 2016

Ceny energii zagrożone zmianami w górnictwie

Tworzenie Polskiej Grupy Górniczej prowadzi do łączenie 11 kopalń: złych z tymi, które mogą być rentowne, czyli te pierwsze będą ciągnęły w dół te lepsze. Jeżeli do energetyka zostanie przymuszona do finansowania powstania PGG, to odbije się to niekorzystnie na cenach energii i na inwestycjach, które są potrzebne w energetyce – w rozmowie z MarketNews24 mówi o tym Marek Tatała, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Ograniczenie przywilejów w górnictwie jest koniecznością

Światowe ceny surowca sprawiają, że górnictwo węgla kamiennego w Polsce w zdecydowanej większości się nie opłaca. Nasze górnictwo nie ma szans bez obniżenia kosztów osobowych kopalń, czyli ograniczenia np. przywilejów górniczych . O tym dlaczego jest to konieczne w rozmowie z MarketNews24 mówił Marek Tatała z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

[Legalnie nad Wisłą] Policja nieobecna na rozprawie M. Tatała vs. policja

Sprawa Marek Tatała przeciwko policji o to czy na brzegu Wisły w Warszawie można spożywać alkohol trwa dalej. Sąd odroczył rozprawę do 5 kwietnia br. Na dzisiejszej rozprawie nie stawił się oskarżyciel (policja), który ma otrzymać ponowne wezwanie. Policjanci nie odebrali poprzednich wezwań na rozprawę (w aktach zwrotka awizo). Sąd poprosi też o dodatkowe dokumenty z Urzędu Miasta st. Warszawy. Zapraszam na kwietniową rozprawę ws. spożywania alkoholu nad Wisłą. Więcej informacji na stronie „Legalnie nad Wisłą”.

*Stylistyka filmu świadomie inspirowana, w ramach zabiegu artystycznego, „bohaterami” internetowej pop kultury…

Alkohol leglanie nad Wisłą? Rozprawa sądowa.

Już 9 lutego br. o godz. 14:45 w sali P37 rozprawa podczas której Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście zajmie się sprawą spożywania alkoholu nad brzegiem Wisły w Warszawie. Spożywającym jest Marek Tatała, założyciel „Legalnie nad Wisłą”, ekonomista, komentator wydarzeń polityczno-gospodarczych, zawodowo związany z sektorem organizacji pozarządowych. Oskarżycielem jest warszawska policja.

legalnienadwisla 2

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazuje się spożywania alkoholu na ulicach, w parkach i na placach. W ustawie nie ma mowy o brzegu rzeki. Takim brzegiem są betonowe schody nad Wisłą w Warszawie, oficjalnie część śródlądowych wód powierzchniowych. Czy schody te są ulicą? Zdaniem Marka Tatały i „Legalnie nad Wisłą” nie, co potwierdza szereg dowodów. Na tej stronie możecie m.in. przeczytać więcej o akcji „Legalnie nad Wisłą„.

Zgodnie z zasadą jawności postępowania karnego postępowanie sądowe (rozprawa) odbywa się jawnie i może brać w nim udział publiczność.